Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metodické pokyny

21. 11. 2012

Metodický pokyn pro objednání členských známek na rok 2013 a metodický pokyn pro sumarizaci členské evidence ČSCH na rok 2013
(členské známky objednávají na adrese Sekretariátu ÚV ČSCH pouze OO ČSCH a specializované základní organizace)
Základní organizace provede vyúčtování členských známek podle formuláře č. 1, který přikládáme. Základní organizace pak odešle sumu vybraných členských příspěvků, sníženou o případné předplatné časopisu Chovatel, na okresní organizaci. Upozorňujeme, že základní organizace (eventuálně specializovaná základní organizace, která nemá ve své struktuře okresní článek) vyplňuje formulář č. 1 pro vyúčtování členských známek v základních organizacích. Při vyplňování formuláře č. 1 je nutné uvést všechny údaje, rovněž členství v klubu. Pro členy klubů je k dispozici další formulář č. 2 pro údaje o členství v klubech, kde se vyplňuje název klubu. Přílohou formuláře č. 1 budou i kopie potvrzení od jednotlivých členů o úhradě předplatného časopisu Chovatel. (Základní organizace pošle formuláře č. 1 a č. 2 na okresní organizaci. Specializovaná základní organizace, která nemá ve své struktuře okresní článek, pošle tyto formuláře č. 1 a č. 2 na adresu Sekretariátu ÚV ČSCH do konce měsíce října 2012.)
Okresní organizace provede vyúčtování členských příspěvků na formuláři č. 3 pro vyúčtování členských známek určený okresním organizacím. Přitom sumu vybraných prostředků sníží podle pokynů na formuláři č. 3. Tento formulář č. 3 k vyúčtování členských známek zašle okresní organizace na adresu:
Sekretariát ÚV ČSCH Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy do 30. 11. 2012.
Pokud člen ČSCH nemá zájem o časopis Chovatel, uhradí členskou známku ve výši 290,- Kč (mladý chovatel 165,- Kč).
Pokud člen ČSCH má zájem o odebírání časopisu Chovatel, a dosud neuhradil předplatné, uhradí členský příspěvek ve výši 650,- Kč (mladý chovatel 550,- Kč) – viz formulář č. 1, který je nutné pečlivě vyplnit.
Pokud má člen ČSCH zájem o zasílání časopisu Chovatel, a již uhradil zálohu ve výši 590,- Kč (složenkou vloženou do časopisu Chovatel č. 9/2012), doloží tuto skutečnost v základní organizaci při úhradě členského příspěvku dokladem o úhradě (to znamená ústřižkem složenky). Dospělý člen doplatí rozdíl, tedy pouze 60,- Kč. Mladému chovateli základní organizace vrátí částku 40,- Kč.
Kvůli včasnému dodání lednového čísla časopisu Chovatel předplatitelům je důležité dodržení termínu úhrady předplatného nejpozději do 30. listopadu 2012.
Sumarizaci členské evidence na rok 2013 je třeba v základních organizacích (a ve specializovaných organizacích těch odborností, které nemají ve svojí organizační struktuře okresní článek) provést do konce měsíce října 2012 a okresní organizace, respektive příslušné ústřední odborné komise, její sumarizované výsledky nahlásí Sekretariátu ÚV ČSCH do 30. listopadu 2012.
MARTIN KABÁT, DiS., generální sekretář ČSCH
Všechny formuláře číslo 1 - 4 jsou ke stažení na webu ČSCH www.cschdz.eu