Jdi na obsah Jdi na menu
 


Memoriál Josefa Vrbky 2017

21. 1. 2017

    

                                                                Memoriál Josefa Vrbky

 

                                               40 ročník okresní soutěžní výstavy holubů

 

       Vážení přátelé,

 

výbor ZO ČSCH Litovel si Vás dovoluje pozvat k obeslání a návštěvě okresní soutěžní výstavy.

Tato výstava se koná pod záštitou předsedy OOK chovatelů holubů okresu Olomouc. Výstava se uskuteční ve dnech 21 – 22. 1. 2017 ve výstavních prostorách ZO ČSCH Litovel.  

 

I. Výstavní podmínky:

 

1.     Zvířata určená k prodeji nahlašujte včas, uvádějte jen pevnou cenu.

2.     Prodej zvířat bude uskutečněn pouze prostřednictvím garantů.

3.     Prodávající obdrží v případě realizace prodeje částku uvedenou v přihlášce.

4.     Kupujícímu bude k prodejní ceně účtována 10% přirážka, která připadne výstavní pokladně.

 

5.     Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2017. Přihlášky zasílejte na adresu

        Uličný Václav, Nasobůrky 43, 783 21 Chudobín, mobil: 737 305 689. meil: vena16@seznam.cz

 

6.     Nejasné a neúplné přihlášky nebudou přijaty. Výstavní výbor apeluje na chovatele, vyplňujte čitelně pohlaví, názvy plemen holubů a barevné rázy.

 

7.     Přihlášená zvířata dovezte osobně v pátek, 20. 1. 2017 do 18,00 hodin v nejnutnějším případě v sobotu, 21. 1. 2017 do 8,00 hodin.

 

8.     Ocenění zvířat bude provedeno v sobotu dne 21. 1. 2017 bez přístupu veřejnosti.

 

9.     Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat během výstavy.

 

II.    Výstavní poplatky

        

         Poplatky za vystavená zvířata a katalog budou vybírány při přejímce zvířat.

  Katalog je povinen si odebrat každý vystavovatel.

                              

         Klecné je stanoveno na 20, 00 Kč za jednoho vystaveného holuba

                                               30, 00 Kč za jeden výtisk katalogu s oceněním

                                                                                      

III.   Veterinární podmínky:    

 

Z pohledu ochrany vystavených holubů, bude pořadatel výstavy požadovat, doložení o provedení vakcinace proti nákazám, tak aby byla v imunitě v době konání výstavy (holubi proti Newcastleské chorobě).

 

 

 

Nové soutěžní podmínky okresní výstavy holubů

 

 

1.     Vystavovatel musí vystavit kolekci holubů v počtu pěti kusů od jednoho plemene, barvy a kresby. Počet kolekcí může každý vystavovatel dodat dle svého uvážení.

2.     Kolekce musí obsahovat 2 kusy výletků běžného roku. Pokud se bude výstava konat v lednu nebo v únoru, pak budou za výletky považováni holubi z roku předchozího.

3.     Holubi v kolekcích musí být kroužkováni kroužky „ CZ“.

4.     Vítězem soutěže se stane ten vystavovatel, který na kolekci 5 kusů obdrží nejvyšší počet bodů.

5.     Při rovnosti bodů rozhoduje:

        a) vystavené národní plemeno

        b) stáří holubů – výletek + 2 body (mimo povinných holubů)

                                                               1 – 2 roky             + 1 bod

                                                               5 a více roků           -  1 bod

        c) náročnost chovu (holubi s kresbou budou upřednostněni)

 

6.     Této soutěže se mohou zúčastnit pouze vystavovatelé z okresu Olomouc.

7.     Vystavovatelé, kteří se umístí, na 1 až 3 místě soutěže obdrží, poháry které pro tyto soutěže věnuje OOK chovatelů holubů. Počet čestných cen určuje pořádající organizace.

 

        Nedílnou součástí Memoriálu Josefa Vrbky bude i soutěž „ O nejlepšího výletka“.

        Na vítězi (nejlepším výletku) se shodnou přítomní posuzovatelé. Nejlepší výletek výstavy nemusí pocházet z kolekce Memoriálu Josefa Vrbky. Pohár pro vítěze věnuje OOK chovatelů holubů.

 

 

Závěrem:

 

Výstava bude přístupná veřejnosti v sobotu, 22. 1. 2017 od 14, 00 hodin do 17,00 hod.         

                                                      v neděli,  23. 1. 2017 od  08,00 hodin do 12,00 hod.

       

        Okresní odborná komise chovatelů holubů, si dovoluje pozvat všechny vystavovatele na slavnostní vyhlášení výsledků okresní soutěže. Vyhlášení výsledků soutěže bude zahájeno v 10,00, hodin v klubovně ZO ČSCH Litovel.

 

       

        Vše nejlepší, hodně chovatelských úspěchů při dalších okresních a krajských výstavách přejí chovatelé ZO Litovel a OOK chovatelů holubů okresu Olomouc.

 

                S pozdravem                                                                         výstavní výbor


Přihláška  na  40 ročník okresní soutěžní výstavy holubů

 

                       Memoriál Josefa Vrbky

 

Jméno a příjmení: …………..…………………… rok narození ( MCH ) ………

 

Ulice, č. p.: …………………………… PSČ : ………… Pošta: …………………

 

telefon:………………

P. č.

 Pohlaví

1.0    0.1

Plemeno

Barva – kres.

    číslo kroužku

 

soutěž

 Prodejní

   cena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavní podmínky beru na vědomí a souhlasím s tím, aby osobní údaje, které jsem uvedl v přihlášce byly zveřejněny ve výstavním katalogu.     Ano         ne

 

                                                                                                 

 

 

                                                                    podpis vystavovatele