Jdi na obsah Jdi na menu
 


Memoriál Josefa Vrbky 2019

19. 11. 2018

Memoriál Josefa Vrbky
42. ročník okresní soutěžní výstavy holubů
Vážení přátelé,
Je již tradicí, že se uvedené okresní výstavy holubů se konají ve výstavních prostorách ZO ČSCH Litovel 1.
Tato výstava se koná pod záštitou př. Antonína Blaháčka předsedy OOK chovatelů holubů okresu Olomouc. Výstava se uskuteční ve dnech 26 – 27. 1. 2019 ve výstavních prostorách ZO ČSCH Litovel.
I. Výstavní podmínky:
1. Zvířata určená k prodeji nahlašujte včas, uvádějte jen pevnou cenu.
2. Prodej zvířat bude uskutečněn pouze prostřednictvím garantů.
3. Prodávající obdrží v případě realizace prodeje částku uvedenou v přihlášce.
4. Kupujícíu bude k prodejní ceně účtována 10% přirážka, která připadne výstavní pokladně.
5. Uzávěrka přihlášek je 20. ledna 2019. Přihlášky zasílejte na adresu
Uličný Václav, Nasobůrky 43, 783 21 Chudobín, mobil: 737 305 689.
meil: vena16@seznam.cz
6. Nejasné a neúplné přihlášky nebudou zařazeny. Výstavní výbor upozorňuje chovatele, vyplňujte čitelně pohlaví, názvy plemen a barevné rázy plemen holubů.
7. Přihlášená zvířata dovezte osobně v pátek, 25. 1. 2019 do 18,00 hodin v nejnutnějším případě v sobotu, 26. 1. 2018 do 8,00 hodin.
8. Ocenění zvířat bude provedeno v sobotu dne 26. 1. 2019 bez přístupu veřejnosti.
9. Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, krmení a napájení zvířat během výstavy.
II. Výstavní poplatky
Poplatky za vystavená zvířata a katalog budou vybírány při přejímce zvířat.
Katalog je povinen si odebrat každý vystavovatel.
Klecné je stanoveno na 20, 00 Kč za jednoho vystaveného holuba
30, 00 Kč za jeden výtisk katalogu s oceněním
III. Veterinární podmínky:
Z pohledu ochrany vystavených holubů, chovatel ručí za provedenou vakcinaci proti nákazám, tak aby byla v imunitě v době konání výstavy (holubi proti Newcastleské chorobě).
IV. Soutěžní podmínky okresní výstavy holubů
1. Vystavovatel musí vystavit kolekci holubů v počtu pěti kusů od jednoho plemene, barvy a kresby. Počet kolekcí může každý vystavovatel dodat dle svého uvážení.
2. Kolekce musí obsahovat 2 kusy výletků běžného roku. Pokud se bude výstava konat v lednu nebo v únoru, pak budou za výletky považováni holubi z roku předchozího.
3. Holubi v kolekcích musí být kroužkováni kroužky „ CZ“.
4. Vítězem soutěže se stane ten vystavovatel, který na kolekci 5 kusů obdrží nejvyšší počet bodů.
5. Při rovnosti bodů rozhoduje:
a) vystavené národní plemeno
b) stáří holubů – výletek + 2 body (mimo povinných holubů)
1 – 2 roky + 1 bod
5 a více roků - 1 bod
c) náročnost chovu (holubi s kresbou budou upřednostněni)
6. Této soutěže se mohou zúčastnit pouze vystavovatelé z okresu Olomouc.
7. Vystavovatelé, kteří se umístí, na 1 až 3 místě soutěže obdrží, poháry, které pro tyto soutěže věnuje OOK chovatelů holubů. Počet čestných cen určuje pořádající organizace.
Nedílnou součástí Memoriálu Josefa Vrbky bude i soutěž „ O nejlepšího výletka“.
Na vítězi (nejlepším výletku) se shodnou přítomní posuzovatelé. Nejlepší výletek výstavy nemusí pocházet z kolekce Memoriálu Josefa Vrbky. Pohár pro vítěze věnuje OOK chovatelů holubů.
Závěrem:
Výstava bude přístupná veřejnosti v sobotu, 26. 1. 2019 od 14, 00 hodin do 17,00 v neděli, 27. 1. 2019 od 08,00 hodin do 12,00
Okresní odborná komise chovatelů holubů, si dovoluje pozvat všechny vystavovatele na slavnostní vyhlášení výsledků okresní soutěže. Vyhlášení výsledků soutěže bude zahájeno 27. 1. 2019 od 10,00, hodin v klubovně ZO ČSCH Litovel.
Vše nejlepší, hodně chovatelských úspěchů při dalších okresních a krajských výstavách přejí chovatelé ZO ČSCH Litovel a OOK chovatelů holubů okresu Olomouc
S pozdravem výstavní výbor